Niedziela,
14 kwietnia
Imieniny / vārda dienas:
Gudrīte, Strauja;
101,6 FM – POLSKOFALÓWKA Daugavpils/Dyneburg

MATERIAŁ PARTNERSKI

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 20

20.12.2020

Kiejdany – dawna polska rezydencja magnacka, opisana w „Potopie” Henryka Sienkiewicza.

Język polski bez granic - część 20

19.12.2020

Polszczyzna przyszłości. Jak Internet i media społecznościowe wpływają na współczesny język polski?

Język polski bez granic - część 17

17.12.2020

Środki językowe dodające polszczyźnie ekspresji a kultura języka

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 19

16.12.2020

Druskieniki - uzdrowisko na Litwie wypromowane przez marszałka Józefa Piłsudskiego.

Język polski bez granic - część 19

14.12.2020

Tłumaczenia języka polskiego. Jakie problemy i wyzwania stwarzają przekłady polszczyzny?

Język polski bez granic - część 7

13.12.2020

Język polski popularny wśród cudzoziemców choć stanowi dla nich nie lada wyzwanie

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 18

13.12.2020

Lwów - miasto z długą historią świetności. Miasto bliskie sercu każdego Polaka.

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 5

13.12.2020

Ołyka - perła Wołynia, ważna kresowa twierdza i wspaniała posiadłość rodu Radziwiłłów.

Język polski bez granic - część 18

12.12.2020

Języki mniejszości ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Mowa bukowińskich Polaków

Język polski bez granic - część 16

11.12.2020

Kultura języka i formy grzecznościowe we współczesnej polszczyźnie

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 16

11.12.2020

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" troszczy się o polskie dziedzictwo na Kresach.

Język polski bez granic - część 15

10.12.2020

Promocja języka i kultury polskiej ważną misją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Język polski bez granic - część 14

08.12.2020

Rola polskich szkół za granicą w nauczaniu języka polskiego i polskiej kultury

Język polski bez granic - część 13

08.12.2020

Promocja języka polskiego na świecie. Rola certyfikatów językowych

Język polski bez granic - część 12

07.12.2020

Język polski w świecie. Jaką polszczyzną posługują się Polacy za granicą?

Język polski bez granic - część 11

07.12.2020

Wychowywanie w wielojęzyczności. Jak robić to dobrze i skutecznie?

Język polski bez granic - część 10

06.12.2020

Jak mówić aby nas słuchano? Jakie są zasady dobrej komunikacji?

Język polski bez granic - część 9

04.12.2020

Jak wychować erudytę? Czyli kształtowanie pięknej polszczyzny od najmłodszych lat

Język polski bez granic - część 8

02.12.2020

Jak podczas wirtualnych lekcji języka polskiego wykorzystać nowoczesne technologie i Internet?

Język polski bez granic - część 4

01.12.2020

Synonimy bogactwem polszczyzny. Choć różnią się niuansami, znaczą na ogół to samo.

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 15

01.12.2020

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie. Jeden z najważniejszych i najstarszych ośrodków kultury polskiej.

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 14

25.11.2020

Sanktuarium w Agłonie i kościół św. Ludwika w Krasławiu. Miejsca kultu maryjnego na Łotwie ważne dla polskiej historii.

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 13

23.11.2020

Połąga - "Nadbałtyckie Zakopane", wspaniały kurort założony przez ród Tyszkiewiczów.

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 12

22.11.2020

Pińsk - miasto nad Piną na białoruskim Polesiu, niegdyś część Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Język polski bez granic - część 5

21.11.2020

Filmy, książki i piosenki - niezbędniki pomagające w nauce języka polskiego.

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 11

21.11.2020

Instytut POLONIKA bada, chroni i popularyzuje polskie dziedzictwo kulturowe za granicą.

Język polski bez granic - część 6

20.11.2020

Polszczyzna młodych Polaków. W jaki sposób popkultura kształtuje współczesny język młodzieżowy?

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 10

20.11.2020

 Grodno – miasto królewskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, dziś najbogatsze w zabytki miasto Białorusi.

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 7

19.11.2020

 Nowogródek – słynące z wielokulturowości rodzinne miasto Adama Mickiewicza

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 9

19.11.2020

Berdyczów - ośrodek kultu maryjnego, miasto urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego.

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 8

19.11.2020

 Krzemieniec - zwany Wołyńskimi Atenami, miasto Juliusza Słowackiego i Liceum Krzmienieckiego

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 6

18.11.2020

Żółkiew - wspaniałe miasto renesansowe, ulubiona rezydencja króla Jana III Sobieskiego

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 4

18.11.2020

Nieśwież – dawna rezydencja rodu Radziwiłłów wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 2

17.11.2020

W audycji z cyklu "Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie", powstającego we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie, przypominamy dawną świetność wojskowej warowni, która przez wieki opierała się przed atakami Kozaków, Tatarów i Turków, w której do dziś można znaleźć polskie ślady.

Język polski bez granic - część 3

17.11.2020

Cykl audycji "Język polski bez granic", powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 3

16.11.2020

 Zamek w Podhorcach, zwany "Wersalem Podola", to jedna z najpiękniejszych rezydencji na Ukrainie i dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Patrząc na współczesne zdjęcie budowli, widzimy jednak już tylko znikome ślady jej wspaniałej przeszłości. W 2008 roku Podhorce wpisano na listę World Monuments Watch jako jeden z najcenniejszych zabytków na świecie zagrożonych zniszczeniem.

Język polski bez granic - część 2

16.11.2020

Cykl audycji "Język polski bez granic", powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 1

15.11.2020

 Celem projektu, który powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie, jest opisanie i promocja historycznego dziedzictwa polskiego na Wschodzie. Uświadomienie Polakom poza granicami, że warto dbać o kulturową spuściznę  na dawnych Kresach Polski. Chcemy także pokazać ludzi i instytucje, które przyczyniają się do zachowania kulturowego dziedzictwa na Wschodzie.

Język polski bez granic - część 1

15.11.2020

Cykl audycji "Język polski bez granic", powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie - część 17

12.11.2020

Kosów - miasto na pograniczu Pokucia i Huculszczyzny, popularny kurort II RP przyciągający elity intelektualne.

Język polski bez granic 20

07.01.2020

Język polski wciąż ewoluuje. Opinie w spornych kwestiach dotyczących zmian naszego języka wydaje Rada Języka Polskiego. Osoby wyróżniające się piękną polszczyzną są honorowane tytułem Mistrz Mowy Polskiej.

Język polski bez granic 19

07.01.2020

Razem z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie, organizatorem kampanii #KtoTyJesteś, promujemy zalety dwujęzyczności i obalamy związane z tym mity oraz błędne przekonania. W rozmowie z gośćmi, Barbarą Mikulewicz z Litwy, Olgą Lozową z Ukrainy i Jorenem Dobkiewiczem z Łotwy, podpowiadamy jak wspierać dzieci dwujęzyczne, aby w przyszłości mogły w pełni wykorzystać swój potencjał intelektualny i poznawczy.

Język polski bez granic 18

07.01.2020

Kursy nauki języka i kultury polskiej organizowane przez polskie uniwersytety od lat cieszą się ogromną popularnością wśród obcokrajowców, a uczelnie gwarantują wysoki poziom nauczania i najlepszą kadrę.

Język polski bez granic 17

07.01.2020

Ocenia się, że od 18. do 20. milionów ludności polskiego pochodzenia zamieszkuje 80 krajów świata. Język polskich zbiorowości etnicznych poza granicami kraju językoznawcy określają mianem języka polonijnego, albo dialektu polonijnego.

Język polski bez granic 16

07.01.2020

Jakie zjawiska językowe, które pojawiły się ostatnio w polszczyźnie, wynikają ze zmian w naszej obyczajowości i kulturze? Wraz z językoznawcą, dr Agatą Hącią z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiamy o nowych trendach w języku polskim.

Język polski bez granic 15

07.01.2020

Eksperci tłumaczą, że chociaż czasy się zmieniły i dziś dużo łatwiej podtrzymywać własną tożsamość narodową żyjąc poza granicami kraju, paradoksalnie, trudniej dziś zainteresować polszczyzną dzieci wychowujące się na co dzień poza Polską.

Język polski bez granic 14

07.01.2020

Badacze języka uważają, że polskie gwary ludowe to prawdziwa skarbnica wiedzy o przeszłości, nośnik kultury, tradycji i obyczajów, ważny element tożsamości regionalnej, naszych korzeni.

Język polski bez granic 13

07.01.2020

W tym roku organizatorzy kampanii zachęcają do nauki języka polskiego dzieci mieszkające poza granicami kraju, pokazując radość płynącą z odkrywania swoich korzeni.

Język polski bez granic 12

07.01.2020

Język polski jest uznawany za jeden z najtrudniejszych na świecie. Używając go popełniamy często błędy językowe. Co robić   by je eliminować? Odpowiedź w rozmowie z ekspertami.

Język polski bez granic 11

07.01.2020

Im więcej wiemy o kraju, którego języka się uczymy, tym nauka jest skuteczniejsza. Edukację językową musi uzupełniać edukacja kulturalna .

Język polski bez granic 10

07.01.2020

O kim możemy powiedzieć, że jest dwujęzyczny? Czy mieszanie języków to pomieszanie z poplątaniem? Iloma językami może władać człowiek i jakie przynosi to korzyści? 

Język polski bez granic 9

07.01.2020

Nowoczesne urządzenia mobilne i dostęp do Internetu pozwalają na stały kontakt z językiem, którego się uczymy.

Język polski bez granic 8

07.01.2020

Nauka języka, aby przynosiła efekty, musi być osadzona w kulturze kraju, którego język poznajemy .

Język polski bez granic 7

07.01.2020

Język polski coraz częściej czerpie słowa ze świata technologii. Terminy związane z Internetem, urządzeniami multimedialnymi pojawiają się jako odpowiedź na zapotrzebowanie w erze coraz szybciej rozwijającej się techniki. 

Język polski bez granic 6

07.01.2020

Język polski jest pełen wyrazów pochodzenia obcego. Te "pożyczki językowe" wiążą się z przemianami historycznymi, wpływ na nie mają także kontakty kulturowe. Według językoznawców, to zjawisko pożądane dla języka.

Język polski bez granic 5

07.01.2020

Frazeologizmy to niezwykle barwna część codziennego języka. Jest tak głęboko zakorzeniona w polszczyźnie, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak często ich używamy.

Język polski bez granic 4

07.01.2020

Język polski ma opinię jednego z najtrudniejszych języków świata. Co powoduje, że właśnie tak jest odbierany przez obcokrajowców? Co na temat polszczyzny mówią polscy i zagraniczni językoznawcy?

Język polski bez granic 3

07.01.2020

W audycji z cyklu „Język polski bez granic”, mówimy o kulturze języka polskiego. W jaki sposób się komunikujemy? Język literacki a potoczny. Czym jest kultura języka, co się na nią składa? Czy to pojęcie z zakresu teorii czy także praktyki? O tym w rozmowie z Ewą Macias, wieloletnią nauczycielką języka polskiego w XIV Liceum Ogółnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Język polski bez granic 2

07.01.2020

Język polski a poczucie narodowej tożsamości. W jaki sposób odzwieciedla się ono w pieśni, modlitwie i poezji? Mówi o tym dr Jacek Kowzan z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Język polski bez granic 1

07.01.2020

Polszczyzna przez ostatnie 1000 lat znacząco się zmieniła. Historię jej rozwoju najlepiej dokumentują utwory zaliczane do tzw. zabytków języka polskiego. Okazuje się, że droga od "Bogurodzicy" do współczesnych utworów literackich była bardzo długa.

Wybitni Polacy II RP - Jan Czochralski

06.01.2020

Jan Czochralski jako autor metody tworzenia monokryształów położył podwaliny pod fundamenty współczesnego przemysłu elektronicznego. Naukowiec do dziś jest najczęściej cytowanym Polakiem w światowej literaturze fachowej.

Wybitni Polacy II RP - Adam Bień

06.01.2020

"Od zarania swojego życia miłością dziewiętnastowiecznych patriotów kocham Polskę jako największy skarb całego narodu i skarb mój" - pisał o sobie Adam Bień. Ludowiec i patriota, pierwszy zastępca Delegata Rządu RP na kraj, kawaler Orderu Orła Białego.

Wybitni Polacy II RP - Stefan Korboński

06.01.2020

Stefan Korboński pełnił m.in. obowiązki Delegata Rządu na Kraj w okupowanej Warszawie, był aktywnym działaczem emigracyjnym. Wielokrotnie odznaczany, w tym pośmiertnie Orderem Orła Białego.

Wybitni Polacy II RP -Władysław Reymont

06.01.2020

13 listopada 1924 roku, Władysław Reymont, jako drugi po Henryku Sienkiewiczu polski pisarz, otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Zwyciężył między innymi z Tomaszem Mannem, Maksymem Gorkim i Thomasem Hardym.

Wybitni Polacy II RP - Tadeusz Sendzimir

06.01.2020

Nazywano go "Edisonem metalurgii". Jego nazwisko umieszczono na tablicy upamiętniającej 886 imigrantów najbardziej zasłużonych w dziejach USA, przytwierdzonej na Statui Wolności w Nowym Jorku, w stulecie jej wzniesienia.

Wybitni Polacy II RP - Stefan Żeromski

06.01.2020

Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli Młodej Polski, prezesem polskiego PEN Clubu. Czterokrotnie nominowano go do literackiej Nagrody Nobla.

Wybitni Polacy II RP Arcybiskup Antoni Baraniak

06.01.2020

Był zaufanym sekretarzem prymasów Polski, najpierw Augusta Hlonda, po jego śmierci, Stefana Wyszyńskiego. Uwięziony i torturowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Pośmiertnie uhonorowany Orderem Orła Białego.

Wybitni Polacy II RP - Andrzej Małkowski

06.01.2020

Andrzej Małkowski był żołnierzem Legionów Polskich, propagatorem skautingu na ziemiach polskich i wśród emigracji, jednym z twórców harcerstwa.

Wybitni Polacy II RP - Xsawery Dunikowski

06.01.2020

 Artysta, który wywarł ogromny wpływ na kilka pokoleń rzeźbiarzy w Polsce. W okresie międzywojennym otrzymał wiele prestiżowych nagród, wykonał setki realizacji, które przyniosły mu międzynarodową sławę.

Wybitni Polacy II RP - Stefan Banach

06.01.2020

Stefan Banach był jednym z najwybitniejszych matematyków XX wieku, światowej sławy autorem oryginalnych rozwiązań i twierdzeń, współtwórcą Lwowskiej Szkoły Matematycznej.

Wybitni Polacy II RP - Stanisław Marusarz

06.01.2020

Był znakomitym polskim skoczkiem, alpejczykiem, ale też bohaterem najsławniejszej ucieczki z hitlerowskiego więzienia na Montelupich w Krakowie.

Wybitni Polacy II RP - Maria Skłodowska-Curie

06.01.2020

Światowej sławy uczona i badaczka. Jedyna kobieta, która zdobyła dwie nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii.

Wybitni Polacy II RP - Kornel Makuszyński

06.01.2020

Był autorem najpoczytniejszych książek dla dzieci i młodzieży w latach międzywojnia. Mówiono o nim: ”pisarz ze słońcem w herbie”. Na jego książkach, niosących radość i optymizm, wychowało się kilka pokoleń.

Wybitni Polacy II RP - Karol Szymanowski

06.01.2020

Najwybitniejszy polski kompozytor po Fryderyku Chopinie, jeden z największych twórców europejskich swoich czasów.  Pianista i pedagog, rektor Konserwatorium Muzycznego w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), odznaczony Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski.

Wybitni Polacy II RP - Janusz Kusociński

06.01.2020

Wybitny lekkoatleta, długodystansowiec, wielokrotny mistrz Polski, zdobywca złotego medalu olimpijskiego, symbol sukcesów sportowych II RP oraz wzór żołnierza i patrioty.

Wybitni Polacy II RP - Janusz Korczak

06.01.2020

 Janusz Korczak, pierwszy, nieoficjalny rzecznik praw dziecka, był pisarzem, działaczem społecznym, prekursorem pełnego szacunku podejścia do dzieci. Jego przemyślenia dotyczące wychowania, mimo upływu 100 lat, nie straciły na aktualności.

Wybitni Polacy II RP - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

06.01.2020

Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura - pilot i konstruktor, ikony polskiego lotnictwa okresu międzywojennego. Każdy miał za sobą inne doświadczenie, ale połączyła ich pasja do latania, dzięki której zwyciężyli międzynarodowe zawody, przynosząc Polakom dumę.

Wybitni Polacy II RP - Hilary Koprowski

06.01.2020

Profesor Hilary Koprowski był wybitnym biologiem, wirusologiem i immunologiem, twórcą szczepionki przeciwko wirusowi polio wywołującemu chorobę Heinego-Medina.

Wybitni Polacy II RP - Halina Konopacka

06.01.2020

"Złota dziewczyna", jak nazywano Halinę Konopacką, była nie tylko złotą medalistką, ale brała też udział w akcji wywożenia złota Banku Polskiego we wrześniu 1939 roku.

Wybitni Polacy II RP - bp Juliusz Bursche

06.01.2020

 Bp Juliusz Bursche, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, działacz niepodległościowy, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, więziony i torturowany przez hitlerowców, gorliwy patriota i męczennik II wojny światowej. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem.

Wybitni Polacy II RP - Artur Rubinstein

06.01.2020

Artur Rubinstein znany jako wirtuoz i odtwórca muzyki, między innymi Fryderyka Chopina, występował z wieloma rodzimymi i światowymi orkiestrami oraz dyrygentami, promował też polską muzykę na świecie.

Wybitni Polacy II RP - Zofia Kossak-Szczucka

06.01.2020

Zofia Kossak-Szczucka, powieściopisarka i publicystka, współzałożycielka Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Za tę działalność została odznaczona pośmiertnie medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Uczestniczka Powstania Warszawskiego.

Wybitni Polacy II RP. Wojciech Kossak

16.12.2019

 Wojciech Kossak był jednym z najbardziej znanych, cenionych i płodnych malarzy polskich. Czołowy reprezentant nurtu historycznego i batalistycznego, major kawalerii Wojska Polskiego.

Wybitni Polacy II RP. Marian Rejewski

16.12.2019

 Marian Adam Rejewski, matematyk, kryptolog i żołnierz, pracownik Biura Szyfrów Sztabu Głównego Wojska Polskiego, projektant bomby kryptologicznej, człowiek, który przyczynił się do złamania szyfru Enigmy.

Partnerzy
Przyjazne linki